Sändebrev 83

23 juli, 2015

Sändebrevet för juli 2015 har följande rubriker:

 • Vår blick mot helga berget går – Betraktelse över Matt. 17:1–8
 • Ekonomi 2015 – Första halvåret
 • Från biskopens bord – juli 2015
 • Luthersk identitet söker sig till sitt rätta sammanhang
 • Missionsprovinsens identitet – En kyrka som håller på att bli kyrka?
 • Minnesord över Axel-Ivar Berglund
 • Provinskonvent
 • Nya tider på kansliet
 • Regelbundet givande
 • Tack och bön
 • Kalendern 2015

Läs mer… (pdf)