Sändebrev 85

25 november, 2015
Detta sändebrev innehåller bl. a. information från Provinskonventet och den gemenskap som de nordiska lutherska stiften har ingått i. På sidan 11 finns en bild på årets julkort, som kan beställas genom att ringa eller maila till kansliet. Ange i så fall postadress och önskat antal!

Sändebrevet för november 2015 har följande rubriker:

 • Ett paradoxalt uppdrag – Betraktelse över Josua 1:1–9
 • Provinskonventet 2015
 • Från biskopens bord – november 2015
 • De nordiska stiftens gemenskap
 • Öppnade dörrar i Borås
 • Installation av kyrkoherde i Korpilombolo
 • Från kansliet
      Julkort 2015
      Nya tider på kansliet
 • Tack och bön

Läs mer… (pdf)