Sändebrev 82

30 maj, 2015

Sändebrevet för maj 2015 har följande rubriker:

  • Synden är försonad och Anden utgjuten – Pingstbetraktelse
  • Från biskopens bord – Maj 2015
  • Visitation i Kvillebäckens församling 
  • Högtid i Karlskrona 
  • Från Finland 
  • Prästvigning i Uleåborg 
  • Missionsprovinsens identitet  Hur manifesteras en, helig, allmännelig kyrka?
  • Tack och bön

Läs mer… (pdf)