Sändebrev 80

28 februari, 2015

Sändebrevet för februari 2015 innehåller följande rubriker:

  • Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det (Betraktelse)
  • Från Missionsbiskopens bord
  • Missionsprovinsens identitet
  • Bibeldagar i Karlstad
  • Den 31 mars 1930 föddes jag
  • Inbjudan till Kvinnodag
  • Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige
  • Annan gudstjänstverksamhet där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar
  • Tack och bön

Läs mer… (pdf)