Sändebrev 75

16 september, 2014

Rubriker i detta nr:

Äkta och falsk fromhet (betraktelse) – Ekonomi juli 2014 – Från Missionsbiskopens bord – Välutbildade präster är en gåva till församlingarna – Familjeläger i Suaningi – De tog en annan väg hem till sitt land – Kvinnodag den 11 oktober 2014 – Inför Provinskonvent 2014 – Bär Missionsprovinsens vapen med en pin – Till minne av biskop Børre Knudsen – Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige – Annan gudstjänstverksamhet där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar – Tack och bön

Klicka här för att läsa Sändebrevet för augusti 2014