Sändebrev 76

27 oktober, 2014

Sändebrev 76, oktober 2014, har följande rubriker: 

Fokus på evigheten (Inledningsandakt till Provinskonventet i Mariakyrkan i Uddevalla) – Ekonomi aug. – Församlingsplantering? – Från Missionsbiskopens bord – Provinskonvent 2014 – Ny missionsgårdspastor i Vännäs – Reflexioner efter ett lutherskt konvent i Charleston – Koinonior inom Missionsprovinsen – Tack och bön – Kalendern

Klicka här för att läsa Sändebrevet för oktober 2014