Biskopen har ordet – Oktober 2021

25 oktober, 2021

En hälsning till er alla läsare av Sändebrevet. 

En broder i prästkollegiet har avlidit, nämligen Kjell Burman, som under många år ledde mässorna i Katakomben, i LM:s lokaler i Göteborg. Kjell Burman avled den 25 september. Han blev 91 år. Han dog i Covid och dagen efter, den 26 september avled hans hustru Marianne, också i Covid. Vi är tacksamma över vad Kjell uträttat. (Läs Kjell Burman in memoriam)

Lördagen den 2 oktober hade vi prästvigning i Immanuelkyrkan i Göteborg. Oscar Wessman vigdes till präst i Missionsprovinsen, med både biskopar och präster närvarande. En stor högtid. Oscar Wessman missiveras till uppstartarbete i Skaraborg, under Jonatan Ådahls ledning. (Mer om detta: Missionsprovinsen etableras i Skaraborg)

När detta skrivs är det mycket planerande inför Provinskonventet i S:t Markus i Lund den 29-30 oktober. Detta årets Konvent är extra viktigt, eftersom det skall fattas beslut om hur Missionsprovinsens ledning skall se ut i framtiden.  Bed för Konventet.

Förutom förhandlingar vid Konventet lyssnar vi också till viktigt föredrag om Församlingsplantering i Nya Testamentet, av Patrik Toräng och samtalar om detta. Här har vi vår huvuduppgift i Missionsprovinsen; att starta församlingar, koinonior, gudstjänstgemenskaper där kristna kan samlas till en rätt Biblisk  förkunnelse, av rätta präster, som förvaltar Sakramenten efter Herrens ord och instiftelse. 

 Bed skördens Herre, att han sänder arbetare till sin skörd! Präster och lekfolk har här uppgiften tillsammans. Som kristna är vi tillsammans Kristi kropp, med olika funktioner och uppgifter. Det viktiga är att Herren får använda oss, så som Han vill. Då kompletterar de olika funktionerna varandra och kroppen lever. Bejaka att du i dopet kom med i Kristi kropp och tillhör Hans folk  på jorden. Lev av de skatter och rikedomar, du finner där.  

I Missionsprovinsen har vi kallelsen och uppgiften att föra vidare arvet av äkta klassisk kristendom, som tidigare funnits i Svenska kyrkan, ett arv, som på många ställen försvinner och är fullständigt okänt. Människor i vårt land måste få veta att räddningen och frälsningen finns hos Herren Jesus Kristus. Vi är kallade att föra fram det budskapet. Inte för inte heter vi ju Missionsprovinsen. Vi får missionera i vårt eget land. De flesta känner inte Jesus Kristus. De kanske är döpta, men har ingen kontakt med sitt dops Gud. Här har vi en uppgift. 

Hälsningar

+ Bengt Ådahl

Missionsbiskop