Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Gudstjänster på internet

För dig som har långt till närmaste koinonia är Internet en möjlighet till delaktighet. Flera av Missionsprovinsens koinonior lägger ut gudstjänstmaterial på Internet:

Ljudinspelningar
* Mariakyrkan i Uddevalla: https://mariakyrkaniuddevalla.se/ljudfiler/
* Immanuelförsamlingen i Göteborg: http://immanuelforsamlingen.se/podcast-2/
* Sackeuskyrkan i Umeå: https://www.sackeuskyrkan.se/
* S:t Stefanus i Stockholm: https://www.stefanuskoinonia.org/

Videosändningar
* Immanuelförsamlingen i Göteborg

* Johannes församling i Borås

* Mariakyrkan i Uddevalla

* Sackeuskyrkan i Umeå

Direktsänt ljud (webbradio)
* S:t Stefanus i Stockholm: https://www.stefanuskoinonia.org/lyssna/

Norska
Vårt systerstift i Norge – Det evangelisk-lutherske stift i Norge – har en ganska stor samling av tal och predikningar på norska: taler.valgmenighet.no

Finska
Missionsprovinsens verksamhet i Finland har ombildats till ett självständigt stift: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland.
På deras webbplats finns predikningar på finska: www.lhpk.fi