Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Stöd Missionsprovinsen

Trosgemenskapen har ännu ingen egen ekonomi, utan delar den med Missionsprovinsen. Missionsprovinsens, och Trosgemenskapens, verksamheter är viktiga för att återevangelisera Sverige och återupprätta ett sunt Gudstjänstliv. Vi som kommer från Svenska kyrkan är kanske inte lika vana vid att ge frikostiga gåvor till vår kyrka, som frikyrkans folk är. Men i detta avseende är Missionsprovinsen en frikyrka och vi har varken uppbördsrätt eller offentliga bidrag. Vi hoppas därför du inte bara vill visa din samhörighet i form av medlemskap och förböner, utan också ekonomiskt.

Regelbundet givande
Mest värdefullt är regelbundet givande. Det ger nämligen en god grund för att beräkna vilka inkomster vi kommer att ha i framtiden, vilket till exempel ger frimodighet att anställa personal.

Du kan anmäla Dig som regelbunden givare genom att skicka mail till info{at}missionsprovinsen.se.
Ange i mailet
– att Du önskar bli regelbunden givare.
– vilket belopp Du önskar ge varje månad.
– namn, adress och mailadress.
Du kan när som helst anmäla att Du avslutar Ditt regelbundna givande.

Enstaka gåvor
Men även enstaka gåvor är givetvis mycket välkomna!
För enstaka gåvor kan du använda Missionsprovinsens
PlusGiro 11 36 63-9.

Andra organisationer
Andra organisationer som bett om kollekt och som vi kan rekommendera:
Nordiska Lutherhjälpen – nordiclutheraid.org