Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Historia

Sankt Sigfrids Trosgemenskap grundades av Missionsprovinsens Missionsråd 17 november 2012, på uppdrag av provinskonventet 13 oktober samma år.

Missionsprovinsens Stödförening
Trosgemenskapen står i viss kontinuitet med Missionsprovinsens Stödförening. Stödföreningen grundades den 18 januari 2003 och har ofta liknats vid en byggnadsställning för att möjliggöra tillkomsten och uppbyggnaden av Missionsprovinsen. Stödföreningen har framför allt arbetat med insamlingsverksamhet och möjliggjort medlemskap i Missionsprovinsen, för dem som inte tillhört någon lokal koinonia/församling. Missionsprovinsen grundades 6 september 2003 och kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till dess förste biskop 5 februari 2005. Allteftersom Missionsprovinsen konsoliderats, har den successivt tagit över Stödföreningens uppgifter. När ett husbygge är tillräckligt klart, kan byggnadsställningen monteras ner, och Stödföreningen lades därför ned 31 december 2012.

Sankt Sigfrids Trosgemenskap
När Stödföreningen skulle läggas ner, såg vi dock att det fortfarande finns behov, som inte på ett tillfredsställande sätt togs om hand inom Missionsprovinsen. Detta gäller framför allt andlig vård och gemenskap, och medlemskap i Missionsprovinsen, för dem som inte tillhör någon lokal koinonia/församling. Sankt Sigfrids Trosgemenskap grundades för att välkomna även er in i Missionsprovinsens gemenskap.

Regional samling i Göteborg
Lördagen den 4 april 2013 hade Trosgemenskapen sin första regionala samling i Göteborg. Vi besökte Koinonian Katakomben och vår präst biskop Göran Beijer ledde Katakombens kögmässa.
Efter mässan bjöds vi på frikostigt kyrkkaffe av Katakomben. En mindre krets ur Trosgemenskapen hade mött upp och vi samtalade om olika behov och möjliga verksamheter. Framför allt talade vi om hur en bönering skulle kunna utformas. Denna startas i september 2013 (se ovan).