Missionsprovinsens biskopar om nödvändigheten av prästvigning i apostolisk tradition

2 juni, 2014

Sedan 1997 har i Svenska kyrkan kvinnor vigts inte endast till präster utan även till biskopar. Detta är i strid med kyrkans tradition, grundad på Jesu val av endast män till apostlar och på det Herrens bud som Paulus hänvisar till.

Vidare har Svenska kyrkan träffat samarbetsavtal med Svenska missionskyrkan, vilket medför att dess pastorer erkänns som präster, fastän de inte är ordinerade inom ramen för obruten apostolisk tradition.

Med präster och biskopar som inte står i kyrkans apostoliska succession uppstår osäkerhet huruvida deras sakramentsförvaltning och vigningshandlingar sker enligt Herrens instiftelse. Denna osäkerhet gäller även män som har vigts till präster eller pastorer av kyrkoledare som inte kan sägas stå i apostolisk succession.

För att någon osäkerhet om dessa prästers sakramentsförvaltning inte skall behöva råda, är det nödvändigt att de vigs på nytt av biskop i tydlig apostolisk tradition.

Göteborg den 8 juni 2007

+Arne Olsson  +Lars Artman  +Göran Beijer

Se även Apostolisk succession – utredning av Patrik Toräng åt Missionsprovinsens Läronämnd 2014-05-15.pdf