Uttalanden

”Ur askan i elden”

Det gamla uttrycket kan vara ett perspektiv när man läser rapporter och kommentarer till paret Ulf Ekmans beslut att konvertera till den Romersk-katolska kyrkan. Under de senaste veckorna har man sagt att deras konversion är en kyrkohistorisk händelse i Sverige av...

Angående Missionsprovinsens påstådda pro-katolicism

Ingemar Andersson och Lars Borgström, präster i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, har i ett öppet brev till Missionsprovinsens i Sverige och Finland biskopar och provinssekreterare den 1 januari 2011 kritiserat Missionsprovinsen för pro-katolicism....

Äktenskapet i bibliskt perspektiv

Äktenskapet i bibliskt perspektiv

Gud skapade människan till sin avbild, Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mos.1:27. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 1 Mos 2:24. Jesus hänvisar till detta i...

Tjugotre teser om biblisk skapelsesyn

– ur ett evangeliskt-lutherskt perspektiv Missionsbiskopen Arne Olsson har med de biträdande biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, samt provinssekreteraren Bengt Birgersson offentliggjort 23 teser om vad bibeln säger om hur världen och människan kom till och om...

Uttalande ang. välsignelse av partnerskap

Med anledning av kyrkomötets beslut om offentlig välsignelse av partnerskap. Det är förödande för Svenska kyrkan att kyrkomötet nu har beslutat om offentlig välsignelse av partnerskap. Men det var knappast oväntat. Svenska kyrkan har sedan länge upphört att lägga det...