Sändebrev 79

30 januari, 2015

Sändebrev 79, januari 2015 har följande rubriker:

– Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk (betraktelse)
– Ekonomi december 2014
– Provinssekreterarens rapport Januari 2015 (Mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, Plantera nya församlingar, Möten på Høgsveen 2-4 februari, Missionsråd, Vår gemensamma bön)
– Från Finland (Guds ord består för evigt och ändras inte med tidens skiften, Kristi kyrka står inte inför ett val, Vad tror, lär och bekänner – Missionsstiftet i den här frågan? Vad har vi framför oss?
– Från Danmark
– Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige
– Annan gudstjänstverksamhet där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar
– Tack och bön
– Kalendern 2015 

Läs mer… (pdf)