Sankt Sigfrids Trosgemenskap

en församlingsliknande, nationell gemenskap

Om församlingen

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en församlingsliknande, icketerritoriell (nationell) gemenskap inom Missionsprovinsen, med tyngdpunkt i Sverige.

Sankt Sigfrids Trosgemskap är till för Dig

– som vill lära känna Gud och få veta mer om luthersk kristen tro
eller
– som vill tillhöra en luthersk församling, men som tycker att Svenska kyrkans församlingar på Din ort inte längre fungerar, men samtidigt har så långt till en koinonia/församling inom Missionsprovinsen, att det känns onaturligt att ansluta sig till en sådan
eller
– som är aktiv i en ännu tillräckligt fungerande församling inom Svenska kyrkan eller annat sammanhang, men samtidigt vill tillhöra en stiftsstruktur med en biskop med apostolisk bekännelse och vigning
eller
– som vill vara med och arbeta för dessa målgrupper.

Kontakt

Pastor
Gabriel Skilling 
Kringelgatan 4 d

417 28  GÖTEBORG
Tel: 0702165525
gabriel.skilling(a)missionsprovinsen.se

 

Pg 11 36 63-9 (Missionsprovinsen)
Swish 123 445 32 21 (Missionsprovinsen)

Läs mer

 

Verksamhet

Sankt Sigrids Trosgemenskap vill, så långt det är möjligt trots avstånden, försöka fungera som en församling:

Gudstjänster

Sankt Sigfrid eftersträvar att så långt det är möjligt erbjuda gudstjänst och mässa där det efterfrågas. De stora geografiska avstånden mellan våra medlemmar dock är en försvårande omständighet.

I nuläget försöker vi fylla behovet av predikan genom att skicka ut en kyrkoårsanknuten betraktelse var tredje vecka. Ibland ordnar Sankt Sigfrid gudstjänster i anslutning till regionala samlingar eller inspirationsdagar. Även fristående gudstjänster kan ibland ordnas. Inbjudan finns då här på hemsidan och skickas till medlemmarna. Under en annan rubrik här finns länkar till gudstjänster på Internet från andra församlingar.

Vår förhoppning är att vi skall kunna bidra till att församlingsgemenskaper växer fram och så småningom blir självständiga församlingar. Man kan förslagsvis börja med att starta en grupp som ber tidebön eller studerar Bibeln tillsammans. En sådan grupp kan efter hand även börja fira nattvard och så småningom utvecklas till en egen församling. Hör av Dig om Du har sådana tankar för Din bygd så vill vi hjälpa till!

Bön, bibelläsning och läsning av annan god litteratur är viktig för varje kristen. För den som saknar en gudstjänstfirande gemenskap blir det än viktigare – i enskildhet eller tillsammans. Hör av Dig om Du önskar stöd i detta, till exempel förslag på bönböcker, andaktsböcker, predikosamlingar eller bibelkommentarer.

Sakrament och kyrkliga handlingar

Sankt Sigfrid eftersträvar att i möjligaste mån erbjuda sina (blivande) medlemmar sakrament och andra kyrkliga handlingar; såsom dop, konfirmation, bikt, själavård, förbön, de sjukas smörjelse, sjukkommunion, vigsel, husvälsignelse, begravning, eller annat efter önskemål. En del av detta kan ske på distans.

Undervisning

Vi vill gärna berätta mer om den kristna tron. Grundläggande eller fördjupad undervisning, till exempel inför dop eller konfirmation, kan ofta ordnas om intresse finns. Hör också av Dig om Du skulle vilja vara med i, eller få hjälp att starta, en bibelstudiegrupp. Undervisning kan ske på distans, men ibland även på plats.

Bön

Bön är grundläggande för kontakten med Gud och för andlig utveckling såväl personligt som kyrkligt. Vi uppmuntrar därför alla att alltid tillbe och lovsjunga Gud. Be för Sankt Sigfrids Trosgemenskap och för Missionsprovinsen. Aktuella böneämnen kommer i utskick och finns bland annat längst bak i Missionsprovinsens Sändebrevet, som medlemmar i Sankt Sigfrid får.

Diakoni

Hör av Dig om Du är intresserad av att hjälpa till i stödjande och hjälpande verksamhet. Hör också av Dig om Du har behov av sådant stöd. Det kan handla om att tala med någon om Dina bekymmer, eller hjälpbehov av annat slag. Vi gör vad vi kan för att bistå på de sätt som är möjliga.

Givande

Som i andra församlingar ingår ekonomiskt ansvarstagande i gemenskapen. Sankt Sigfrid har ingen formell medlemsavgift, men som medlem förväntas att man även bidrar ekonomiskt. Sankt Sigfrid har ingen egen ekonomi, utan man ger direkt till Missionsprovinsen PG 11 36 63-9. Missionsprovinsen finansierar i sin tur Sankt Sigfrids omkostnader. Tillsammans arbetar vi för att återuppbygga en sund kyrklighet i Sverige och världen.

Hjälpa till?

Som Ni ser finns det mycket att göra. Är det kanske något av detta Du vill hjälpa till med? Vad vill Gud att Du gör? Berätta för oss!

Medlemskap

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en pastoralt ledd demokratisk förening. (Stadgar under annan flik.)

Medlem kan den bli som
– delar den evangelisk-lutherska tron, samt
– är eller blir döpt.

Vi vill också gärna ha kontakt med Dig som är intresserad av kristen tro, men ännu inte är redo för ett medlemskap; och med andra kristna som är intresserade av luthersk tro.

Hela familjen är välkommen som medlemmar – ”Låt barnen komma till mig!”. Men bara konfirmerade har rösträtt.

Som medlem i Sankt Sigfrid är man även medlem i Missionsprovinsen, samt i International Lutheran Council, ILC. Man får därför även Missionsprovinsens utskick Sändebrevet.