Sankt Sigfrids Trosgemenskap - Gudstjänster på Internet

Artikelindex

Gudstjänster på Internet

För dig som har långt till närmaste koinonia är Internet en möjlighet till delaktighet. Flera av Missionsprovinsens koinonior lägger ut gudstjänstmaterial på Internet:

Ljudinspelningar
* Mariakyrkan i Uddevalla: http://mariakyrkaniuddevalla.se/ljudfiler/
* Immanuelförsamlingen i Göteborg: http://immanuelforsamlingen.se/podcast-2/
* Sackeuskyrkan i Umeå: www.lutherskakapellet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3

Skrivna predikningar och utkast
* Sankt Markus i Lund: www.sanktmarkus.se
* Sankt Stefanus i Stockholm (även vissa ljudinspelningar): www.stefanuskoinonia.org

Norska
Vårt systerstift i Norge – Det evangelisk-lutherske stift i Norge – har en ganska stor samling av tal och predikningar på norska: taler.valgmenighet.no

Finska
Missionsprovinsens verksamhet i Finland har ombildats till ett självständigt stift: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland.
På deras webbplats finns predikningar på finska: www.lhpk.fi

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen