Biskopen har ordet

Bön för Israel

Bön för Israel

Biskop Bengt anbefaller förbön för Israel, han hälsar: Jag skickar till er en Bön för Israel, som jag skrivit.Jag anbefaller den varmt och enträget till att användas!Tryck gärna ut den på papper, så att du kan ha den idin Bibel, din andaktsbok, gudstjänstpärm m.m. Vi...

Biskopen har ordet – september 2023

Biskopen har ordet – september 2023

I min förra Hälsning inför sommaren skrev jag om Herrens ansikte och välsignelsen. Jag tänker börja där även denna gång.  Att vara inför Guds ansikte betyder många olika saker. De kompletterar och berikar varandra. Att komma inför Guds ansikte betyder att det...

Biskop Bengt har ordet – april 2023

Biskop Bengt har ordet – april 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR Fredagen den 10 mars till söndagen den 12 mars gjorde jag, tillsammans med Ann-Mari, ett besök i Tyskland hos SELK, Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Värd för besöket var biskop...

Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR På  Kyndelsmässodagen installerade jag Andreas Johansson som kyrkoherde/pastor i Paulusgemenskapen i Uppsala. Det var en stor och mäktig högtid. Ett välbesökt Pauluskapell, körsång och god...

JULHÄLSNING

JULHÄLSNING

”Kom låt oss gå till Betlehem och se detta som hänt, det som Herren har låtit oss veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och den nyfödde, som låg i krubban.” Lukas ev. kap. 2:15-16. Det var Betlehems herdar, som sa så till varandra, när de hade hört...

Biskop Bengt har ordet – november 2022

Biskop Bengt har ordet – november 2022

En hälsning till er alla i Missionsprovinsens församlingar & koinonior. Det har hänt mycket, sedan jag skrev i Sändebrevet förra gången.  Från och med den 1 oktober 2022  står det klart att Jakob Okkels är vår nye Provinssekreterare. Jakob är välkänd i...

Biskopen har ordet – September 2022

Biskopen har ordet – September 2022

Biskopsvigning i Lettland Jag fick i början på sommaren en högtidlig inbjudan från biskop Janis Vanags till biskopsvigning i Lettland. Samtidigt skulle det också firas jubileum. Lördagen den 16 juli var den stora firningsdagen i Riga. Exakt 100 år tidigare vigde...

Biskopen har ordet – Juni 2022

Biskopen har ordet – Juni 2022

GLAD SOMMAR önskar jag er alla. Vi hoppas att den skall bli fin. Inför sommaren finns ofta förväntningar och förhoppningar. Jag ger dig ett bibelord, som du får ta med dig in i sommaren: Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand (Ps 139:5). Är jag i Guds...