Betraktelser

Judarnas och hedningarnas Messias

– Betraktelse – ”Ni har fått del av det äkta olivträdets feta rot” Rom. 11:17 Med anledning av Missionsprovinsens förnyade kontakter med kyrka och mission i Israel har några tankar väckts hos mig som ligger till grund för följande reflektion/betraktelse. När Jesus...

Förvaltare

                                                                           – Betraktelse –        Herren sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare.” (Luk. 12:42) Redan i skapelsen gjorde Gud människan till sin förvaltare. Hon fick uppdraget att råda över skapelsen...

Evigt liv och bönhörelse

– Betraktelse – Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om,...

Jesus måste dö!

– Betraktelse – Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas (Matt. 16:21). Jesus måste dö! Det...

Kom Jesus, kom Immanuel!

– Betraktelse – Under advents- och jultiden är gudstjänsternas psalmer och sånger ofta till stor glädje. Vissa av dessa psalmer och sånger — med sant bibliskt och verkligt trosstärkande innehåll — har vi ofta inte sjungit på nästan ett år. Att då på nytt få stämma in...

Herrens dag kommer!

– Betraktelse – Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. (Apg. 2:20) På fredagen innan domsöndagen håller affärerna realisation. Black Friday (svarta fredagen) eller Black Weekend (svarta helgen) kallar dom det....

JESUS KOMMER!

– Betraktelse – Så tror jag man ropade i Kapernaum eller Nain, när Jesus och lärjungarna närmade sig staden. Ryktet hade föregått honom. ”Jesus kommer, skynda er!” Man hjälpte fram de lama och blinda, så att de var på plats när Jesus kom. Man undrade: Vad ska Jesus...

Hjälparen och Tröstaren

– Pingstbetraktelse – Jesus har lovat att sända Hjälparen, den helige Ande, från Fadern. Anden kommer som vår Hjälpare – till hjälp i alla bedrövelser, motgångar och prövningar; till hjälp i varje frestelse och synd, i anfäktelser och tvivel, i svaghet, sjukdom,...

Jesus i Getsemane

– Passionsbetraktelse över Mark. 14:32–42 – Vi befinner oss mitt i passionshistorien. Jesus blir förrådd, förnekad och arresterad. Nattvarden har instiftats, den föreskrivna lovsången i Psaltaren har sjungits och man är på väg till Oljeberget. Lärjungarna har ställts...