Betraktelser

Jesus, Guds lamm, som döper i helig Ande

Jesus, Guds lamm, som döper i helig Ande

Johannes döparen brukar ofta betraktas som en domsprofet. Det är inte orätt att säga så. Döparen talade om att yxan redan är satt till orten. Med det menade han att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut, men hans budskap stannar inte där. Johannes döparen är en...

Den som väntar på Herren

Den som väntar på Herren

– Betraktelse – Den som väntar på Herren väntar aldrig förgäves När Jesus dog förväntade sig alla att det var slutet på Jesusrörelsen. På påskdagen suckar emmausvandrarna: Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Ett grusat hopp. De väntade inte på...

Bön i corona-tid

Här är en bön i corona-tiden. Vi behöver be oss igenom den här krisen. När vi ber är vi inte ensamma. Herren är nära, hos oss. Och vi är förenade med våra bröder och systrar i tron, som också ber. En psalm i psalmboken, som passar bra, är Svenska psalmen 539 ”Vänd...

Se, vi går upp till Jerusalem

– Betraktelse – Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre...

En Frälsare är född

– Betraktelse – Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren (Luk. 2:11). I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Julen har kommit och de flesta kan äntligen få vila ut efter all stress och alla förberedelser inför...

Vårt Eviga hopp

– Betraktelse – De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt (Dan. 12:2–3). Söndagen...

Judarnas och hedningarnas Messias

– Betraktelse – ”Ni har fått del av det äkta olivträdets feta rot” Rom. 11:17 Med anledning av Missionsprovinsens förnyade kontakter med kyrka och mission i Israel har några tankar väckts hos mig som ligger till grund för följande reflektion/betraktelse. När Jesus...

Förvaltare

                                                                           – Betraktelse –        Herren sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare.” (Luk. 12:42) Redan i skapelsen gjorde Gud människan till sin förvaltare. Hon fick uppdraget att råda över skapelsen...

Evigt liv och bönhörelse

– Betraktelse – Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om,...

Jesus måste dö!

– Betraktelse – Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas (Matt. 16:21). Jesus måste dö! Det...