Betraktelser

Kom Jesus, kom Immanuel!

– Betraktelse – Under advents- och jultiden är gudstjänsternas psalmer och sånger ofta till stor glädje. Vissa av dessa psalmer och sånger — med sant bibliskt och verkligt trosstärkande innehåll — har vi ofta inte sjungit på nästan ett år. Att då på nytt få stämma in...

Herrens dag kommer!

– Betraktelse – Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. (Apg. 2:20) På fredagen innan domsöndagen håller affärerna realisation. Black Friday (svarta fredagen) eller Black Weekend (svarta helgen) kallar dom det....

JESUS KOMMER!

– Betraktelse – Så tror jag man ropade i Kapernaum eller Nain, när Jesus och lärjungarna närmade sig staden. Ryktet hade föregått honom. ”Jesus kommer, skynda er!” Man hjälpte fram de lama och blinda, så att de var på plats när Jesus kom. Man undrade: Vad ska Jesus...

Hjälparen och Tröstaren

– Pingstbetraktelse – Jesus har lovat att sända Hjälparen, den helige Ande, från Fadern. Anden kommer som vår Hjälpare – till hjälp i alla bedrövelser, motgångar och prövningar; till hjälp i varje frestelse och synd, i anfäktelser och tvivel, i svaghet, sjukdom,...

Jesus i Getsemane

– Passionsbetraktelse över Mark. 14:32–42 – Vi befinner oss mitt i passionshistorien. Jesus blir förrådd, förnekad och arresterad. Nattvarden har instiftats, den föreskrivna lovsången i Psaltaren har sjungits och man är på väg till Oljeberget. Lärjungarna har ställts...

Ord som gjør det de sier

Ord som gjør det de sier

”Det skje som du tror. Etter vår Herre Jesu Kristi befaling forlater jeg deg dine synder i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. Gå bort i fred”. Etter Den lille katekisme skal en som mottar skriftemål, si disse ordene til et menneske som bekjenner sine...

Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given

– Julbetraktelse över Jes. 9:6 – Sonen är född! Guds egen Son är född! Han som är Gud av Gud, Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som Fadern. Han är född av Fadern i evighet och nu föds han av Jungfrun i tiden. Jungfrun, den andre...

Det enda nödvändiga

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven, och givit den fäste på strömmande vatten (Ps. 24:1–2). Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde...

Jesus kallar Matteus

– Betraktelse – Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bords...