Internationella nyheter

I försoningens tjänst

Inför biskopsvigningen av Arne Olsson den 5 februari 2005 knöts kontakter med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), och banden stärktes genom biskop Walter Obares medverkan också de följande åren. ELCK har dock upplevt olika allvarliga utmaningar, som krävt...

Om en lem lider, så lider hela kroppen med den…

Missionsprovinsens Faste- och Påskinsamling 2018 går delvis till Open Doors. Den 10 januari släppte Open Doors sin årliga rapport över förföljelsen av världens kristna, World Watch List 2018. Rapporten är unik i sitt slag och sammanställs av Open Doors forskarlag i...

Reformationsjubiléet

Reformationsjubiléet

Vi har under året velat lyfta fram några av reformationens frukter och vad det vill säga att vara luthersk. Det finns goda skäl för att ta till vara reformatio­nens återupptäckter och gåvor till KyrkanHär publicerar vi utdrag av en artikel från Kirkelig Samling om...

Internationella kontakter, sommaren 2017

Internationella kontakter, sommaren 2017

I en tidigare artikel har jag rapporterat från en konferens i Berlin: ILCs regionala Europakonferens i Berlin.TjeckienDen 14–20 juli deltog jag i en ungdomskonferens i Schlesien, i nordöstra delen av Tjeckien. Kallelsen kom från en missionsorganisation med nära...

Biskopsvigning i Norge

Kristi himmelsfärds dag, 25 maj 2017, vigdes Torkild Masvie till biskop i Den Lutherske kirke i Norge. Vigningen förrättades av ärkebiskopen i Riga, Janis Vanags. Han biträddes av bl a Hanss Martins Jensons (som hans lettiska namn är), biskop i Liepaja. Den Lutherske...

ILCs regionala Europakonferens i Berlin

I april meddelades följande på webbplatsen i samband med nordiska biskopsmötet – Nordiska stiftens gemenskap: “I januari 2016 möttes biskoparna från de nordiska lutherska stiftens gemenskap och representanter för International Lutheran Council (ILC) i Göteborg. ILC är...

Luthersk församling i Tirana, Albanien

I januari 2016 medverkade biskop Roland Gustafsson vid prästvigningen av Jimmy Svenfelt i Albanien (se biskopens blogginlägg Albanien). Han har varit ledamot i Missionsrådet (ersättare) och studerat på Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi har tagit emot följande...

Nordiska stiftens gemenskap

Nordiska stiftens gemenskap

Den 7 november 2015 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Enligt avtalet är det gemensamma biskopsmötet ett samarbetsorgan mellan stiften. Detta forum...

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

Detta nätverk kom till för flera år sedan på initiativ av For Bibel og Bekjennelse (FBB). Några år tillbaka bjöds Missionsprovinsen in, liksom också våra systerstift i Norge och Finland, och vi har flera gånger rapporterat om detta arbe­te som för samman olika...

Prästvigning i finska Lappland

Prästvigning i finska Lappland

På Trettondedag jul 2017 hölls det prästvigning i Missionsstiftets nordligaste församling, S:t Elias församling i Sodankylä. Sodankylä ligger 18 mil öster om Pajala, och är centralort i en vidsträckt ödemarkskommun med gräns mot Ryssland. Vid högtiden vigde...