Internationella nyheter

Juhana Pohjola vald till biskop i Finland

Juhana Pohjola vald till biskop i Finland

Missionsstiftet i Finland har vid ett stiftsmöte den 23 januari valt stiftsdekan Juhana Pohjola till att efterträda Risto Soramies som stiftets biskop. Röstberättigade var prästkollegiet och två representanter för varje församling. Pohjola fick 111 röster (90,2 %) och...

Jul i Israel

Jul i Israel

Jesus föddes i Israel, av en judisk mamma, och blev en del av det judiska folket. Ändå ser inte hans eget folk hans födelse som en viktig händelse, tyvärr. När jag ombads att skriva en artikel om julfirandet i Israel var jag först tveksam till att göra det. Vad kunde...

Biskopsval i Finland

Biskopsval i Finland

Missionsprovinsens systerstift Missionsstiftet i Finland håller biskopsval i januari och planerar för biskopsvigning i augusti. Biskop Risto Soramies, som vigdes till Missionsstiftets första biskop år 2013 meddelade tidigare i höst att han vill lämna sitt uppdrag...

Ny ärkebiskop vald och vigd i Kenya

Ny ärkebiskop vald och vigd i Kenya

Missionsprovinsen har under hela sin livstid odlat kontakter med den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Biskop Walter Obare Omwanza, som vigde Arne Olsson i februari 2005, trädde tillbaka från ämbetet i juni 2017. Då hade en tillförordnad biskop utsetts,...

Teologisk konferens i Baguio City

Teologisk konferens i Baguio City

Missionsprovinsen (MPr) åtnjuter som medlem i International Lutheran Council (ILC) ett antal förpliktelser och förmåner i internationella sammanhang. Vart tredje år arrangerar ILC teologiska konferenser för sina medlemskyrkor med särskild betoning på teologisk...

Besök från LC-MS

Besök från LC-MS

– Rapport – Den 1–3 oktober 2019 fick Missionsprovinsen besök av Missourisynodens ledare, president Matthew Harrison. Han valdes tidigare i år för fjärde gången att genom ytterligare tre år leda Lutheran Church–Missouri Synod (LC–MS), som kyrkan också kallas – se...

Gigantiskt lutherskt kyrkomöte

Gigantiskt lutherskt kyrkomöte

Missourisynoden (Lutheran Church–Missouri Synod, LC–MS) är en av de större lutherska kyrkorna i USA, med knappt två miljoner medlemmar i c:a 6 000 församlingar. De historiska rötterna går tillbaka till mitten av 1800-talet, med tyskt ursprung: Die Deutsche...

En verklig vän – till minne av Hans Olav Okkels

En verklig vän – till minne av Hans Olav Okkels

Söndagen den 10 mars 2019 avled stilla pastor Hans Olav Okkels på sjukhuset i Odense. Lördagen den 16 mars hölls begravningshögtid i Hygums kyrka, där pastor Okkels hade haft sin tjänst i nära 30 år fram till sin pensionering. Här vigdes han till sin sista vila på...

Medlemskap i ILC

Medlemskap i ILC

Missionsprovinsen har odlat kontakter med International Lutheran Council (ILC) under tio års tid. Provinssekreterare Bengt Birgersson deltog vid ILC-konferensen i Seoul 2009. Själv blev jag inviterad som observatör vid konferenserna i Niagara Falls 2012 och i Buenos...