Internationella nyheter

Globalt upprop mot finländskt åtal

Globalt upprop mot finländskt åtal

Kyrkoledare från ett fyrtiotal lutherska kyrkor har i samarbete med paraplyorganisationen International Lutheran Council (ILC) i slutet av juni 2021 undertecknat ett dokument med titeln “En protest och en kallelse för religiös yttrandefrihet i Finland”. Dessa ledare...

Ett märkligt åtal i Finland

Ett märkligt åtal i Finland

"Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" Apg. 2:40 Så sammanfattar evangelisten Lukas Petrus’ sista förmaningsord på Pingstdagen, när tre tusen människor i Jerusalem hörde och tog emot Guds ord. Också vi firar Pingst mitt ibland ett “bortvänt släkte”. Varje...

Juhana Pohjola vald till biskop i Finland

Juhana Pohjola vald till biskop i Finland

Missionsstiftet i Finland har vid ett stiftsmöte den 23 januari valt stiftsdekan Juhana Pohjola till att efterträda Risto Soramies som stiftets biskop. Röstberättigade var prästkollegiet och två representanter för varje församling. Pohjola fick 111 röster (90,2 %) och...

Jul i Israel

Jul i Israel

Jesus föddes i Israel, av en judisk mamma, och blev en del av det judiska folket. Ändå ser inte hans eget folk hans födelse som en viktig händelse, tyvärr. När jag ombads att skriva en artikel om julfirandet i Israel var jag först tveksam till att göra det. Vad kunde...

Biskopsval i Finland

Biskopsval i Finland

Missionsprovinsens systerstift Missionsstiftet i Finland håller biskopsval i januari och planerar för biskopsvigning i augusti. Biskop Risto Soramies, som vigdes till Missionsstiftets första biskop år 2013 meddelade tidigare i höst att han vill lämna sitt uppdrag...

Ny ärkebiskop vald och vigd i Kenya

Ny ärkebiskop vald och vigd i Kenya

Missionsprovinsen har under hela sin livstid odlat kontakter med den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Biskop Walter Obare Omwanza, som vigde Arne Olsson i februari 2005, trädde tillbaka från ämbetet i juni 2017. Då hade en tillförordnad biskop utsetts,...

Teologisk konferens i Baguio City

Teologisk konferens i Baguio City

Missionsprovinsen (MPr) åtnjuter som medlem i International Lutheran Council (ILC) ett antal förpliktelser och förmåner i internationella sammanhang. Vart tredje år arrangerar ILC teologiska konferenser för sina medlemskyrkor med särskild betoning på teologisk...

Besök från LC-MS

Besök från LC-MS

– Rapport – Den 1–3 oktober 2019 fick Missionsprovinsen besök av Missourisynodens ledare, president Matthew Harrison. Han valdes tidigare i år för fjärde gången att genom ytterligare tre år leda Lutheran Church–Missouri Synod (LC–MS), som kyrkan också kallas – se...

Gigantiskt lutherskt kyrkomöte

Gigantiskt lutherskt kyrkomöte

Missourisynoden (Lutheran Church–Missouri Synod, LC–MS) är en av de större lutherska kyrkorna i USA, med knappt två miljoner medlemmar i c:a 6 000 församlingar. De historiska rötterna går tillbaka till mitten av 1800-talet, med tyskt ursprung: Die Deutsche...