Svenska nyheter

Provinskonvent i Uddevalla

Provinskonvent i Uddevalla

Sista helgen i oktober samlades åter Missionsprovinsen till provinskonvent. Denna gång i Mariakyrkan i Uddevalla, kanske provinsens bästa kyrkobyggnad, sett till såväl det vackra kyrkorummet som alla de övriga praktiska lokalerna. I ett grådisigt Uddevalla sken ett...

Tabors historia och framtid

Tabors historia och framtid

Föreningen Tabors Missionshus har funnits i ca 16 år. Föreningen bildades då den lokala missionsföreningen som var ansluten till Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) tänkte lägga ner sin verksamhet och avyttra det gamla, fina missionshuset Tabor, byggt på slutet av...

Ny Provinssekreterare tillsatt

Ny Provinssekreterare tillsatt

I väntan på att en ny ledningsstruktur skulle tas fram har uppdraget som Provinssekreterare varit vilande, ända sedan Bengt Birgersson avslutade sitt uppdrag i Augusti 2019. Nu är den nya ledningsstrukturen på plats och vi har glädjen att välkomna Jakob Okkels som ny...

Prästvigning lördagen den 3 december 2022

Prästvigning lördagen den 3 december 2022

Lördagen den 3 december kl 14.00 har vi den stora glädjen att hålla prästvigning i Immanuelkyrkan i Göteborg.  Toni Bäck skall prästvigas för tjänstgöring i Stockholm, S:t Filippus och Haoyin Cheng skall prästvigas för tjänstgöring i Imanuelförsamlingen Göteborg...

Provinskonvent 2022

Provinskonvent 2022

28-29 oktober 2022 i Mariakyrkan (Sommarhemsvägen 4) Mariakyrkans församling i Uddevalla hälsar oss alla varmt välkomna till årets Provinskonvent.  Program Fredag 28/10 17.00 Inledning 17:15 Ungdomsarbete i  Missionsprovinsen 18.15 Kvällsmat 19.15 Mission i...

Gå ut… se, jag är med er!

Gå ut… se, jag är med er!

- om mission i en judisk och i en muslimsk kontext Kvinnodag den 24 september 2022 i Immanuelskyrkan, Göteborg 10.00 Inledning 10.10 Maria berättar om sin vardag i Tel Aviv, om längtan och vardagskamp. 10.40 Bensträckare 10.50 Hanna undervisar utifrån sin tid i...

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Vid Provinskonventet i Lund, den 30 oktober förra året, togs beslut om att införa den nya ledningsstrukturen för Missionsprovinsen som arbetats fram. Ordningen med biträdande biskopar ersätts av en Stiftsprost och en Provinssekreterare. Efter att prästkollegiet...

Festskriftsöverlämnande

Festskriftsöverlämnande

– Rapport – Lördag den 14 maj samlades ett antal människor för att lämna över den festskrift som tillägnats biskop emeritus Roland Gustafsson. Festskriften innehåller artiklar som täcker biskopens liv. Från missionär i Afrika via missionsföreståndare i ELM-BV till...

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

– Rapport – På Pingstafton den 4 juni höll det Södra distriktet sin första gemensamma konfirmation i EFS-kyrkan i Helsingborg, där S:t Matteus vanligtvis håller sina gudstjänster.  Under allahelgonahelgen förra året samlades 14 ungdomar till undervisning i den...