Svenska nyheter

Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

– Reportage – Missionsprovinsens första nationella ungdomsläger visade sig ha blivit en succé när det avslutades, söndagen före pingst, med gudstjänst i S:t Stefanus koinonia i S:t Sigfrids kyrka i Aspudden, Stockholm.  Med 72 deltagare denna söndag var kyrkan helt...

Nordisk Östmission i Ukraina

Nordisk Östmission i Ukraina

– Med anledning av Fasteinsamlingen – Med anledning av årets Fasteinsamling till ”Nödhjälp till Ukraina” via Nordisk Östmission, har vi bett dess ordförande att berätta mer om deras verksamheten i landet och hur ”dagsläget” ser ut i Ukraina för deras kontakter där....

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Den 2 april samlades drygt ett 20-tal personer från olika kyrkliga sammanhang och församlingar på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Kyrkodagen anordnades av Missionprovinsens församlingsplantering i Stockholm, S:t Filippus, och Pauluskapellet i Uppsala....

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Missionsprovinsen har medvetet under senare år sökt efter möjligheter att etablera nya församlingar i de större städerna i vårt land. Den stora merparten av vårt lands befolkning bor i eller i nära anslutning till dem och möjligheterna att ta sig dit är oftast goda....

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Fasteinsamling 2022, till Ukraina

Nödhjälp till Ukraina Missionsprovinsens fyra distriktsledare och jag har beslutat att årets Fasteinsamling i Missionsprovinsen skall gå till nödhjälp till Ukraina. Hjälpen förmedlas genom Nordisk Östmission, som har kontakt med Lutherska kyrkor i Ukraina, dit hjälpen...

Lutherstiftelsen

Lutherstiftelsen

– En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer – Lutherstiftelsens ändamål är att ”befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund...

Nattvardsadmittering av unga

Nattvardsadmittering av unga

– Läronämndens sammanfattning – Uppdraget har bestått i att redogöra för vad Bibeln och bekännelsen samt svenskkyrklig tradition lär om konfirmation och ålder för admittering av barn och unga till nattvardsbordet. Enskilda exegeters, teologers och fäders särmeningar...

Jag är den jag är

Jag är den jag är

Missionsprovinsen håller ungdomsläger i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen. Information: Lägret är för dig som är konfirmerad upp till tjugoårsåldern. Vi börjar lägret torsdagen den 26 maj klockan 16:00 med högmässa tillsammans med Sankt Filippus i...