Biskopen har ordet

Biskop Bengt har ordet – december 2020

Biskop Bengt har ordet – december 2020

Denna höst har inte liknat någonting annat. Pandemin har påverkat allt. Gudstjänstlivet, det privata familjelivet, möjligheten att resa, träffa släktingar, handla i affärer. För Missionsprovinsens vidkommande har det självklart påverkat gudstjänstlivet i våra...

I coronatid

I coronatid

Corona-pandemin är inte över. Tvärtom. Nu har vi mer än 6 000 döda i vårt land i denna sjukdom. Vi har en smitta som nu finns i hela samhället och i hela landet. Vi har en sjukvård, som är mycket ansträngd. Vårt land befinner sig i en nödsituation. Nu förbereder...

Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

I skrivande stund är det en vacker höstdag. Sol, blå himmel, vackra färger, kalla nätter och mycket dagg.  Hösten har förvisso sin tjusning. Två stora saker ligger precis bakom mig och en stor sak ligger precis framför mig.Det som nyligen hänt är prosten Ingemar...

Biskop Bengt har ordet – juni 2020

Biskop Bengt har ordet – juni 2020

Nu är det snart midsommar. Det blir en annorlunda sommar. Corona-epidemin håller i sig. Fortfarande gäller restriktioner, som vi måste förhålla oss till.  Det påverkar våra vardagar och våra söndagar. Vi måste hålla ut medan det varar och samtidigt i förbön bära...

Biskop Bengt har ordet (april -20)

Biskop Bengt har ordet (april -20)

I Kyrkans År är vi nu i tiden efter påsk. Det är en fantastisk tid. En ljus och hoppfull tid. Jesus Kristus är den levande, den Uppståndne. Han kommer till sina lärjungar på nytt med sitt Ord och sin Ande. Detta gällde de första lärjungarna, apostlarna. Allt var så...

I CORONA-TIDER

I CORONA-TIDER

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser. Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra...

Biskop Bengt har ordet (feb -20)

Biskop Bengt har ordet (feb -20)

I början av året hade jag glädjen att få installera Sveinung Eriksen som kyrkoherde i Mariakyrkan i Uddevalla. Det var en stor och mäktig högtid. I januari–april pågår den pastorala kursen med fyra prästkandidater. Ha dem i era förböner. Den 1 mars lägger biskop Lars...

Biskop Bengt har ordet (dec -19)

Under den gångna hösten har det varit prästmöte i Göteborg, den 14–16 november. Den första dagen var prästkollegiet samlat till samtal, överläggningar och mässa. Prästmöten är viktiga dagar för Missionsprovinsens präster. Utgångspunkt för samtalen var två utsända...

Biskop Bengt har ordet (okt -19)

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här. Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i...