Svenska nyheter

Kinamission i Göteborg

Kinamission i Göteborg

Kinamission är något som väcker missionshistoriska minnen till liv. Från Västeuropa var det många missionärer som sändes till Kina under slutet av 1800-talet och fram till ca 1950, då den kommunistiska regimen förbjöd all mission i landet. I vårt grannland Norge kom...

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Ungdomsläger i Missionsprovinsen syd

Palmsöndagshelgen, 31 mars-2 april, samlades knappt 20 ungdomar till ungdomsläger på Sunnerbogården några mil söder om Ljungby. Det södra distriktet inom Missionsprovinsen har sedan sin första gemensamma konfirmationsläsning fortsatt med ungdomssamlingar, där de före...

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

Missionsrådet kallar till Provinskonvent den 27-28 oktober. Konventets förhandlingar planeras äga rum på fredagen, medan lördagen skall bli en festlig markering av jubileet för bildandet av Missionsprovinsen 2003.  Först etablerades Missionsprovinsens...

Kyrkogemenskap med SELK

Kyrkogemenskap med SELK

Redan för snart 20 år sedan följde intresserade personer från bekännelsetrogna sammanhang och kyrkor i utlandet med i etableringen av Missionsprovinsen. Präster också från SELK (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche) har flera gånger närvarat vid vigningar och...

Prästvigning i Immanuelkyrkan

Prästvigning i Immanuelkyrkan

”Du själv förordnat, store Gud, att vi skall vittnen kallasom skall förkunna dina bud och all din nåd för alla.Välsigna dem, ditt namn till pris, som nu på apostoliskt vistill Ordets tjänst skall vigas.” (Sv Ps 419:1) Med dessa ord ur 1600-talsbiskopen Jesper...

Pastorsinstallation i Uppsala

Pastorsinstallation i Uppsala

På kyndelsmässodagen, söndagen den femte februari, ägde en högtidlig installation rum av Paulusgemenskapens nye kyrkoherde, Andreas Johansson.  Missionsbiskop Bengt Ådahl gästade församlingen, assisterad av provinssekreterare Jakob Okkels och “grannprästen” Toni...

Ruth Friberg till minne

Ruth Friberg till minne

En av Missionsprovinsens äldsta medlemmar, Ruth Friberg i Borås, har nyligen somnat in i Herren, i sitt 95:e levnadsår. Ruth ca 10 dagar före sin bortgång. Ruth, som var född 26 juni 1928, utbildade sig till lärarinna i Skara i slutet av 1940-talet och flyttade sedan...