Svenska nyheter

Gå ut… se, jag är med er!

Gå ut… se, jag är med er!

- om mission i en judisk och i en muslimsk kontext Kvinnodag den 24 september 2022 i Immanuelskyrkan, Göteborg 10.00 Inledning 10.10 Maria berättar om sin vardag i Tel Aviv, om längtan och vardagskamp. 10.40 Bensträckare 10.50 Hanna undervisar utifrån sin tid i...

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Missionsprovinsens första Stiftsprost

Vid Provinskonventet i Lund, den 30 oktober förra året, togs beslut om att införa den nya ledningsstrukturen för Missionsprovinsen som arbetats fram. Ordningen med biträdande biskopar ersätts av en Stiftsprost och en Provinssekreterare. Efter att prästkollegiet...

Festskriftsöverlämnande

Festskriftsöverlämnande

– Rapport – Lördag den 14 maj samlades ett antal människor för att lämna över den festskrift som tillägnats biskop emeritus Roland Gustafsson. Festskriften innehåller artiklar som täcker biskopens liv. Från missionär i Afrika via missionsföreståndare i ELM-BV till...

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

– Rapport – På Pingstafton den 4 juni höll det Södra distriktet sin första gemensamma konfirmation i EFS-kyrkan i Helsingborg, där S:t Matteus vanligtvis håller sina gudstjänster.  Under allahelgonahelgen förra året samlades 14 ungdomar till undervisning i den...

Till minne av Ingvar Hermansson

Till minne av Ingvar Hermansson

– senior cleri (äldste präst) både i Göteborgs stift och i Missionsprovinsen – Prosten Ingvar Hermansson, under många år verksam som missionär i södra Afrika, avled den 7 maj i en ålder av 98 år. Ingvar efterlämnar 5 barn med familjer, 26 barnbarn och 33+...

Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

– Reportage – Missionsprovinsens första nationella ungdomsläger visade sig ha blivit en succé när det avslutades, söndagen före pingst, med gudstjänst i S:t Stefanus koinonia i S:t Sigfrids kyrka i Aspudden, Stockholm.  Med 72 deltagare denna söndag var kyrkan helt...

Nordisk Östmission i Ukraina

Nordisk Östmission i Ukraina

– Med anledning av Fasteinsamlingen – Med anledning av årets Fasteinsamling till ”Nödhjälp till Ukraina” via Nordisk Östmission, har vi bett dess ordförande att berätta mer om deras verksamheten i landet och hur ”dagsläget” ser ut i Ukraina för deras kontakter där....

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Kyrkodag i Stockholm den 2 april

Den 2 april samlades drygt ett 20-tal personer från olika kyrkliga sammanhang och församlingar på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Kyrkodagen anordnades av Missionprovinsens församlingsplantering i Stockholm, S:t Filippus, och Pauluskapellet i Uppsala....

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Kyrkodag med fortsättning i Linköping

Missionsprovinsen har medvetet under senare år sökt efter möjligheter att etablera nya församlingar i de större städerna i vårt land. Den stora merparten av vårt lands befolkning bor i eller i nära anslutning till dem och möjligheterna att ta sig dit är oftast goda....

Överlämnande av festskrift till biskop Roland Gustafsson

Överlämnande av festskrift till biskop Roland Gustafsson

Den 14 maj har vi glädjen att inbjuda till uppvaktning av biskop Roland och överlämnande av festskriften som framtagits i samband med hans 70-årsdag. Då finns festskriften för avhämtning och försäljning. Ingen anmälan.  Tid: 14 maj kl 13.00 Plats: Immanuelkyrkan,...